Aansprakelijk voor vrijwilliger

22 november 2019

Helpt een vrijwilliger op eigen risico?

Het is al weer even geleden. Het ging om een manege eigenaar die een vurig mensport beoefenaar was en wel vierspannen. Het trainen en op wedstrijd uitbrengen van een vierspan is bewerkelijk. Menners hebben daarbij hulp nodig. En vaak wordt die hulp geboden door vrijwilligers voor wie het helpen met de paarden, een hobby is.

Toen er een nieuw paard moest worden getest op geschiktheid, werd de vrijwilliger verzocht dat te doen. Hoewel de vrijwilliger al langer meeliep bij de manege en bekend stond als een uitstekend ruiter, ging het niet goed. De vrijwilliger viel van het paard en liep blijvend letsel op. De manege aanvaardde gedeeltelijke aansprakelijkheid, maar de vrijwilliger vorderde vergoeding van alle schade, ook immateriële schade.

De rechter wees de vordering toe. Hij oordeelde dat degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij géén arbeidsovereenkomst heeft, tòch aansprakelijk is voor de schade die deze persoon tijdens het helpen, lijdt. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht.

En ook recent is dat weer bevestigd. Een vrijwilliger viel tijdens kluswerk van het dak van een stal en liep ernstig letsel op. De rechter oordeelde dat de werkgever ook aansprakelijk is in situaties waarin gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers, omdat die vrijwilligers voor hun veiligheid mede afhankelijk zijn van de werkgever. De vrijwilliger heeft dus dezelfde rechtspositie als een werknemer.