Aansprakelijkheid ondanks verzekering?

15 januari 2018

Een dierenarts raakte geblesseerd bij zijn hulp een paard uit de sloot te halen. Die blessure was uiteindelijk zodanig dat hij arbeidsongeschikt raakte. Hij stelde de eigenaar van het paard aansprakelijk en vorderde onder andere schade als gevolg van verlies van inkomen of beter gezegd verlies van het vermogen om inkomen te genereren.

De eigenaar van het paard had een aansprakelijkheidsverzekering. De verzekeraar erkende de aansprakelijkheid en zegde betaling toe, maar beriep zich op het maximum van de verzekerde som. De eigenaar stelde zich op het standpunt dat hij niet gehouden is aan de erkenning van de verzekeraar (dat hij aansprakelijk is) en dat hij voorts niet verder aansprakelijk kan zijn dan tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

De arts meende echter dat de eigenaar aansprakelijk bleef voor het resterende deel van de schade dat boven het maximum van de verzekerde som uitging.

De rechtbank oordeelde dat de eigenaar gebonden was aan de erkenning van de verzekeraar voor zover die erkenning zag op de schade tot het maximum van de verzekerde som. Ten eerste omdat hij de behandeling van de claim feitelijk aan de verzekeraar had overgelaten. Ten tweede omdat er tussen de arts en de eigenaar geen direct contact was geweest over aansprakelijkheid. Dat de eigenaar niet zelf aansprakelijkheid heeft erkend, doet daar niet aan af. Het is immers gebruikelijk dat de verzekeraar de behandeling van een zaak namens de verzekerde voor zijn rekening neemt. Tot slot is van belang dat het om de risicoaansprakelijkheid van de dierbezitter gaat.

Maar, oordeelde de rechtbank verder, de arts mocht er niet zomaar vanuit gaan dat de erkenning van de verzekeraar op meer zag dan het verzekerd bedrag. De arts had ook niet gemotiveerd gesteld dat het verzekerde bedrag onverantwoord laag was of lager dan gebruikelijk. Het stond de eigenaar dus vrij zich te verweren tegen de claim van de arts dat het maximum van het verzekerd bedrag overtreft.

Rechtbank Rotterdam 6 december 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:9682