Aansprakelijkheid voor schade vrijwilliger

29 maart 2011

Als een bedrijf of een beroepsbeoefenaar werk laat verrichten door een vrijwilliger, dan heeft die vrijwilliger, zodra hij of zij een ongeval krijgt bij de uitoefening van het vrijwilligerswerk, dezelfde rechtspositie als een werknemer. Het bedrijf of de beroepsbeoefenaar heeft namelijk een zorgplicht en kan aansprakelijk worden gehouden voor de schade en kosten die gemoeid zijn met zo’n ongeval.

Het ging om een manege waarvan de eigenaar een fervent sportbeoefenaar is, namelijk de mensport en wel in het bijzonder het mennen van vierspannen (paarden). Een vierspan kan niet door een man alleen worden verzorgd, getraind en uitgebracht op wedstrijden. Daarvoor zijn meer handen nodig. De menner is dus afhankelijk van hulp die veelal wordt geboden door familieleden en werknemers. Maar niet zelden ook door vrijwilligers die hun hart aan die sport hebben verloren en als hobby de menner bijstaan.

Toen er een nieuw paard moest worden getest op geschiktheid voor het vierspanteam, werd de vrijwilliger verzocht dat te doen. Hoewel de vrijwilliger al langer meeliep bij de manege en bekend stond als een uitstekend ruiter, ging het niet goed. De vrijwilliger werd van het paard geworpen en liep blijvend letsel op. De manege aanvaardde gedeeltelijke aansprakelijkheid, maar de vrijwilliger meende dat de manege volledig aansprakelijk was en vorderde vergoeding van alle schade, ook immateriële schade.

De rechtbank wees de vordering toe op grond van de wet (artikel 7:658 lid 4 BW), waarin staat dat degene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid  laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, toch aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. In hoger beroep was het hof het daar mee eens. 

Gerechtshof Amsterdam 29 maart 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ2718