Dominant paard

23 januari 2020

Wie is aansprakelijk?

Een zeer ervaren ruiter heeft een eigen springstal en is gespecialiseerd in het opleiden en trainen van springpaarden naar topniveau. Hij wordt ook ingehuurd door derden en werkt dan als Zzp-er.

Toen hij voor een opdrachtgever enkele paarden moest rijden waaronder een jong onstuimig paard, ging het fout. Hij werd er afgeworpen en liep ernstig letsel op. Hij stelde de opdrachtgever aansprakelijk, want hij had gehoord dat het paard al eerder gevaarlijk gedrag had vertoond. De opdrachtgever had dat moeten zeggen of hem dat paard niet mogen laten rijden.

De opdrachtgever was het er niet mee eens. De opdrachtgever had er juist voor gekozen een externe onafhankelijke ervaren ruiter in te schakelen, die niet bij hem in dienst was. De ruiter was zelfstandig ondernemer en was dus zelf verantwoordelijk.

De rechter stelde vast dat de ruiter weliswaar niet in dienst was bij de opdrachtgever, maar geen zeggenschap had over wanneer hij met welk paard welke verrichtingen moest uitvoeren. Hij werkte volgens een schema van de opdrachtgever. Hij werkte dus zelfstandig, maar hij was daarin niet vrij en zijn veiligheid werd in belangrijke mate bepaald door omstandigheden die door de opdrachtgever werden bepaald. Dus de opdrachtgever kan wel aansprakelijk zijn.

Maar een opdrachtgever heeft ook een zorgplicht. En als hij die zorgplicht niet schendt, is hij ook niet aansprakelijk. In dit geval was het paard weliswaar dominant en moeilijk te berijden maar was er geen bewijs dat sprake was van gevaarlijk gedrag dus geen reden voor de opdrachtgever om het paard niet te laten berijden door de ruiter. De opdrachtgever had dus zijn zorgplicht niet geschonden en was niet aansprakelijk.

Stond de ruiter dan met lege handen?
U leest het volgende week.