Dominant paard - vervolg

30 januari 2020

Wie is aansprakelijk

Vorige week lazen we dat een ervaren springruiter die tijdens het trainen van paarden voor een opdrachtgever, van het paard was geworpen en letsel had opgelopen, bij de rechter te horen kreeg dat de opdrachtgever niet aansprakelijk was voor de schade van de ruiter. Hoewel de rechter wel vond dat een opdrachtgever net zo goed aansprakelijk kon zijn voor ruiters in loondienst als voor ingehuurde ruiters, was dat in dit geval niet zo omdat de opdrachtgever zijn zorgplicht niet had geschonden.

Maar, zei de ruiter, er is nog iets. De wet zegt dat de bezitter van een paard aansprakelijk is voor het gedrag van zijn paard. Dus dan is de opdrachtgever om die reden aansprakelijk.

De opdrachtgever was het er niet mee eens. De wet zegt namelijk ook dat als de bezitter van een dier niet de bedrijfsmatig gebruiker is (dus niet degene is die geld verdient met het paard), dan is de bezitter niet aansprakelijk voor het gedrag van het paard. Dan is de bedrijfsmatig gebruiker aansprakelijk. De opdrachtgever aanvaardde dus ook die aansprakelijkheid niet.

De rechter oordeelde dat als een paard wordt gebruikt (bereden) in de uitoefening van een bedrijf van een ander (de ruiter), dan rust de aansprakelijkheid voor dat paard op degene die dat bedrijf uitoefent. De opdrachtgever had het paard ter beschikking gesteld aan de ruiter die het paard vervolgens bedrijfsmatig heeft gebruikt (hij verdiende er geld mee). De ruiter bereed het paard immers als Zzp-er en bij het berijden had hij de exclusieve beschikking en zeggenschap over het paard. Dat maakt dat de aansprakelijkheid niet meer rustte op de opdrachtgever maar op de ruiter.

De ruiter kreeg ongelijk, de opdrachtgever was niet aansprakelijk voor de schade van de ruiter. De ruiter stond met lege handen.

Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, 30 oktober 2019