Dopingcontrole paard positief

29 juli 2015

Kan met spoed intrekking van de diskwalificatie van een hengst worden gevorderd na een positieve uitslag van een doping controle?

Bij een hengstenkeuring werd de kampioen gecontroleerd op ongeoorloofde middelen. De uitslag was positief. De hengst werd gediskwalificeerd met uitsluiting van de dekdienst gedurende een jaar en uitsluiting van keuringen gedurende 2 jaar.

De eigenaar was het er niet mee eens. Hij meende dat de arts grote fouten had gemaakt. De arts had de naald pas bij het paard uit de verpakking mogen halen, handschoenen moeten gebruiken, het onderzoek in bijzijn van de eigenaar moeten uitvoeren, de buisjes (afgenomen bloed) in het bijzijn van de eigenaar moeten verzegelen. Verder had de eigenaar tijdig gewezen moeten worden op de mogelijkheid om een controlemonster (B-staal) te laten afnemen.

De rechtbank en ook het gerechtshof stelden vast dat partijen het er over eens waren dat er verboden stoffen waren aangetroffen. De kern van het geschil was dus of de uitslagen van het laboratoriumonderzoek inderdaad correspondeerden met het bloed dat door de dierenarts tijdens de dopingcontrole bij het paard was aangetroffen. Daarbij is de vraag of er zorgvuldig was gehandeld. Er waren diverse getuigen-verklaringen, die onderling afweken.

Rechtbank en gerechtshof meenden dat, als er al sprake was van een fout, dat slechts door bewijslevering (zoals getuigenverhoor onder ede) kan worden vastgesteld of deze fout zich heeft voorgedaan. En dit kort geding (een spoedeisende zaak) leent zich niet voor uitgebreide bewijslevering.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 juli 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:2785