Einde eurovignet in België

In België zullen vanaf 1 april 2016 alle eigenaren van voertuigen voor vrachtvervoer, zowel Belgische als buitenlandse, met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing gaan betalen. Deze maatregel zal van toepassing zijn op alle Belgische autosnelwegen en een aantal provinciale wegen.

Onder ‘voertuig’ verstaat men een “motorvoertuig of een samenstel van voertuigen bedoeld of gebruikt, al dan niet uitsluitend, voor het vervoer over de weg van goederen”. Het gaat om voertuigen waarvoor een rijbewijs C, CE verplicht is.

Het Eurovignet dat tot nu van toepassing was voor voertuigen boven 12 ton, vervalt (in België). Hoewel voor paardenvrachtwagens die niet uitsluitend paarden vervoeren doch ook beschikken over een living etc., de verplichting van een eurovignet niet geldt, zal de nieuwe regeling voor deze categorie wagens wel gaan gelden. Althans in België.

Zodra de kilometerheffing is ingevoerd (dus vanaf 1 april 2016), moet dus elke vrachtwagen boven 3,5 ton die zich op de Belgische wegen bevindt, over een werkende On Board Unit (OBU) beschikken. Het is de houder van het voertuig (d.i. de persoon op wiens naam het kenteken van het voertuig staat) die de kilometerheffing zal moeten betalen en dus moet zorgen dat zijn voertuig een OBU aan boord heeft. Maar de bestuurder van het voertuig kan in geval van niet-betaling door de houder van het voertuig, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor betaling van de kilometerheffing.

Er zijn 2 manieren om een OBU te verkrijgen: aanvragen via www.satellic.be en laten opsturen per post, of ophalen bij een Service Punt.  De Service Punten zijn te vinden in de buurt van grensovergangen alsook verspreid over België. De registratietijd zal ca.10 minuten in beslag nemen. De website en Service Punten zijn al beschikbaar.

Het verwerkingscentrum verzendt na berekening van de totale heffing (in functie van de gereden kilometers en het tarief) de factuur naar de voertuigeigenaar / beheerder van de OBU. De factuur bevat gedetailleerde gegevens van de gereden kilometers per tolweg per dag.Betaling kan enkel via een gegarandeerde betaalmethode (d.i. via tank- of creditkaarten). Er bestaat zowel de keuze om vooruit als achteraf te betalen. Cash betalen kan enkel via vooruitbetaling bij een service punt.

Overtreders krijgen een boete van ca 1.000 euro en hebben dan 3 uur de tijd om aan de regel te voldoen. Indien na deze periode opnieuw een overtreding wordt vastgesteld, volgt opnieuw een boete van 1.000 euro.