Eurovignet paardenvrachtwagen

Gevraagd werd of het hebben van een eurovignet ook verplicht is voor paardenvrachtwagens die voor een gedeelte zijn ingericht als mobile home. Dat is meestal niet het geval.

Vrachtwagens, dus ook paardenvrachtwagens van meer dan 12 ton die uitsluitend goederen vervoeren, hebben inderdaad een eurovignet nodig. De zogenaamde belasting zware motorrijtuigen (bzm). Maar uit de eerste zin blijkt al dat het gaat om vrachtwagens die uitsluitend bestemd zijn voor het vervoeren van goederen. Het woord ´uitsluitend´ is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Zodra een vrachtwagen (tevens) een andere functie heeft dan vervoer van goederen, dan is het niet meer uitsluitend bestemd voor vervoer van goederen.

Een paardenvrachtwagen die gedeeltelijk is ingericht als mobilehome, is dan ook niet uitsluitend bedoeld voor het vervoer van goederen en kan worden vrijgesteld van bzm.

Niet iedere paardenvrachtwagen die tevens is ingericht als mobilehome zal daaronder vallen. Van belang is namelijk de mate waarin en de wijze waarop de wagen is ingericht. Ieder geval wordt apart beoordeeld. Maar zodra er een ruimte is met een bank, een tafel en een bed, is de kans op vrijstelling al aanwezig is.

De voorwaarden voor vrijstelling van bzm zijn niet in alle verdragslanden hetzelfde. In België kan zelfs een paardenvrachtwagen zonder mobilhome vrijstelling krijgen indien met die wagen niet meer dan 30  dagen per jaar in België op de openbare weg wordt gereden. Maar ook hier geldt, net als in Nederland, dat die vrijstelling vooraf dient te worden aangevraagd.

Nb. Het verweer van de belastingdienst dat vrijstelling van bzm alleen zou gelden indien de vrachtwagen niet beroepsmatig wordt gebruikt, is niet juist. Dat geldt alleen bij het zogenaamde bijzonder tarief (motorrijtuigenbelasting) en staat los van de bzm.