Hobby- of bedrijfsmatig paarden houden?

17 juli 2018

Hoe vaak gebeurt het niet dat gemeentes hobbymatige paardenliefhebbers aanmerken als ondernemers? Ook recent weer moest een liefhebber alles uit de kast halen om zijn hobby te kunnen voortzetten.

De gemeente stelde zich op het standpunt dat bij een paardenliefhebber sprake was van bedrijfsmatig houden van paarden, vanwege het aantal paarden (tien volwassen paarden en een veulen), de professionaliteit van de stalling, het feit dat zij een nationaal kampioen hadden gefokt en omdat er ook sprake was van bedrijfsmatige handel in honden op het perceel. En dat was in strijd met het bestemmingsplan.

De rechtbank stelde vast dat de gemeente, bij de beoordeling van de situatie is uitgegaan van een bedrijfsmatige samenhang tussen het houden van paarden en de handel in honden op het perceel. Maar indien er sprake is van illegaal bedrijfsmatig honden fokken op het perceel, betekent dat nog niet dat ook bedrijfsmatige handel van paarden plaatsvindt op het perceel.

De vraag of het houden van paarden, in strijd is met de bestemming van de grond, dient te worden beantwoord aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik heeft. Bepalend is of deze uitstraling van dien aard is, dat deze niet meer valt te rijmen met de bestemming van het betrokken perceel. Gebleken is dat het perceel waarop de paarden worden gehouden relatief groot is en is gelegen in het buitengebied, een landelijke omgeving met weiden afgewisseld met bosschages. Er is niet gebleken dat paarden worden gefokt voor de verkoop. De rechtbank achtte het aannemelijk dat de paarden enkel worden gehouden voor het beoefenen van de sport door de dochter die meedoet aan wedstrijden en voor het mennen met enkelspan door de liefhebber zelf.

Evenmin is komen vast te staan dat de stallen op het perceel bedoeld zijn en ruimte bieden voor andere paarden dan die van eisers. Dat deze stallen en het overige materiaal een professionele indruk maken, zegt op zichzelf niets over het al dan niet bedrijfsmatige gebruik ervan. Dat er af en toe een paard wordt gefokt duidt niet op een winstoogmerk en dus ook niet op bedrijfsmatige activiteiten. De nationale kampioen die eisers hebben gefokt, hebben zij niet doorverkocht.

Alle feitelijke omstandigheden in ogenschouw nemende, gevoegd bij de grootte en de ligging van het perceel, kan niet gezegd worden dat het houden van de paarden op de wijze waarop de liefhebbers dat doen, niet valt te rijmen met de woonfunctie en -bestemming van het perceel. De gemeente is wel bevoegd om op het perceel aanwezige bouwwerken te verwijderen als deze zijn opgericht in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Rechtbank Oost-Brabant 26 juni 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:311