Mestboete deels geschrapt

8 november 2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beboet jaarlijks voor miljoenen euro's bedrijven en personen op de mestmarkt. De ernst van de situaties loopt echter behoorlijk uiteen en het onderzoek is tijdrovend terwijl de bewijzen lastig zijn rond te krijgen. 

Recent is in een mestboetezaak geoordeeld dat de opgelegde boete van € 40.500,- opnieuw moest worden berekend. De overtreder wist niet dat hij niet verplicht was tot antwoorden tijdens zijn verhoor. Dat was hem niet (vooraf) meegedeeld. De door hem tijdens het verhoor verstrekte informatie van het bewijs (van de overtreding) mocht niet worden meegeteld. Daardoor kon een deel van de overtreding niet worden bewezen en werd de boete te hoog vastgesteld. 

College van Beroep voor het bedrijfsleven 8 mei 2017, ECLI:NL:CBB:2017:130