Paard daags na koop overleden

27 april 2018

Wat nu als je een paard koopt en het na enkele dagen als gevolg van koliek komt te overlijden? Kun je dan terugbetaling van de koopsom claimen? Nee in dit geval niet, zegt
het hof Amsterdam.

Koper kocht op 12 mei 2015 een paard onder de voorwaarde dat het paard klinisch en röntgenologisch zou zijn ‘goedgekeurd’. Op 13 mei 2015 werd het paard inderdaad goed gekeurd. Op 15 mei 2015 vroeg de koper nog een test aan naar genetische defecten. Op 18 mei 2015 heeft de koper de koopsom aan de verkoper betaald, inclusief een maand stalhuur bij de manege waar het paard op dat moment stond. Het paard zou de maand mei daar nog blijven. Op 19 mei 2015 heeft de verkoper de papieren aan de stalhouder afgegeven ter overhandiging aan de koper. De stalhouder heeft de koper diezelfde dag op de hoogte gebracht, waarop de koper heeft gereageerd met een bedankje.

Op 20 mei 2018 kreeg het paard koliek en werd met spoed naar de Universitaire Kliniek in Utrecht gebracht. De koper is meegegaan. De arts constateerde een ernstige situatie. Een operatie zou veel geld kosten (bijna het bedrag van de koopsom) en de kans op succes was slechtst 30%. Een andere optie was laten inslapen. Besloten werd tot het laatste. Autopsie wees nadien uit dat een operatie niet succesvol zou zijn geweest.

Op 22 mei 2015 kreeg de koper de papieren overhandigd alsook het (negatieve) resultaat van de genetische test. Het schriftelijke contract werd eveneens na 20 mei 2015 aan koper overhandigd. Volgens dat contract zou de verkoper verantwoordelijk blijven voor het paard tot het paard betaald was en de papieren overhandigd waren aan de koper. Het contract was niet getekend.

Koper meende dat het paard nog niet geleverd was, hij had de papieren nog niet ontvangen en de uitslag van de genetische test kwam pas op 22 mei 2015 binnen. Het contract bepaalt dat de verkoper verantwoordelijk zou blijven totdat de papieren aan de koper was overhandigd. De koper stapte naar de rechter en vorderde terugbetaling van de koopsom en vergoeding van de medische kosten. De rechter wees de vordering af. De koper ging in hoger beroep

Maar ook het hof was het niet met hem eens. Het schriftelijke contract was niet getekend, zodat daaraan geen rechten konden worden ontleend. En aan de voorwaarden voor levering was al op 19 mei 2015 voldaan. Het paard bleef immers gestald waar het voor de koop ook was gestald, de stalhouder verzorgde het paard nu voor de nieuwe eigenaar. De stalhouder had de koper meegedeeld dat hij de papieren had ontvangen en de koper had op dat bericht gereageerd met een bedankje. En dat was voldoende.


Gerechtshof Amsterdam 21 november 2017, gepubliceerd 23 april 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4849