Paard daags na koop overleden II

31 oktober 2019

Een paard overlijdt een aantal dagen na de koop. Is dat reden voor teruggave van de koopsom?

Een buitenlandse koper ging met een bemiddelaar kijken naar een paard in Nederland. Op 28 januari werd het paard gekocht maar het zou nog worden gekeurd. Mocht het paard een positief (aankoop)advies krijgen, dan zou het nog een maand worden door getraind door de verkoper. De communicatie over de verkoop verliep tussen de verkoper en de bemiddelaar.

Een dag na de koop werd het paard gekeurd, het kreeg een positief advies. De keurend arts merkte wel op dat het paard hengstengedrag vertoonde. De bemiddelaar communiceerde dat per Whatsapp naar de koper en gaf in overweging het paard te castreren. De koper kon zich daarin vinden en gaf opdracht het paard te castreren voordat het naar Engeland zou worden getransporteerd. De koopsom werd betaald op 31 januari.

Op 4 februari werd het paard gecastreerd. Na de castratie is het paard gaan staan, heeft even gelopen, is weer gaan liggen en is overleden. Een dag later is autopsie verricht. De oorzaak van het overlijden werd niet duidelijk. Er waren geen tekenen van complicaties in het operatie gebied. Mogelijk was er sprake van acuut hartfalen. De koper meende dat het paard niet was geleverd en vorderde terugbetaling van de koopsom. De verkoper weigerde en de koper stapte naar de rechter.

De rechter oordeelde dat het paard al was geleverd voordat het overleed. De levering vond plaats op het moment dat de koop was gesloten en bevestigd door betaling. De koper heeft zich daarna gedragen als bezitter van het paard. Hij heeft immers opdracht gegeven het paard te laten castreren. Bovendien had de verkoper tegen de bemiddelaar gezegd dat het risico van het paard na de koop bij de koper zou liggen. De verkoper had zelfs geadviseerd om het paard te verzekeren. De koper heeft dat advies in de wind geslagen en droeg dus het risico van alles wat er met het paard zou gebeuren. De koper werd dan ook in het ongelijk gesteld. Hij kreeg de koopsom niet terug en stond met lege handen.

Rechtbank Gelderland 18 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4576