Gedragsprobleem bij paard bewezen?

23 februari 2018

Een koper kocht een paard via een veiling, maar constateerde na levering gedragsproblemen. De koper meende dat de gedragsproblemen zodanig waren dat het paard niet geschikt was voor deelname aan internationale concoursen op hoog niveau. De koper wendde zich tot de rechter.

Namens de koper hadden twee deskundigen verklaard dat het paard (bij een onderzoek) stereotype gedrag vertoonde, namelijk hoofdschudden, tong uitsteken, likken aan dingen en rondlopen in de box. Ook op de poetsplaats maakte hij de hoofdbewegingen en ging met open mond naar zijn borst. Hij was happerig, maar niet agressief. Hij vertoonde piaff-achtig gedrag op de plaats. Dat alles zonder enige aanleiding. Tevens had hij maagzweren.

Namens de verkoper was verklaard dat het paard een normaal vriendelijk karakter had en normaal gedrag vertoonde. Hij was lief en werkwillig, geen rare dingen, geen gebruiksaanwijzing. Hij was niet druk op stal maar normaal. Hij heeft nooit gebeten of geslagen. Tevens is namens de verkoper verklaard dat indien een paard niet-acceptabel gedrag vertoont, dit door de veilingcommissie wordt gemeld, omdat zo’n paard niet verkocht kan worden. Met betrekking tot dit paard zijn er geen bijzonderheden. Er was nooit iets afwijkends gemeld.

De rechtbank vond dat niet zeker was dat het paard ten tijde van de koop zodanige gedragsproblemen vertoonde dat het niet geschikt zou zijn voor deelname aan internationale concoursen op hoog niveau. Twee deskundigen verklaarden weliswaar dat het paard stereotype gedrag vertoonde, maar zelfs als dat gedrag ten tijde van de koop al aanwezig was (hetgeen wordt tegengesproken door de getuigen namens de verkoper), blijkt uit de verklaringen niet dat dit hem ongeschikt maakte voor deelname aan concoursen op hoog niveau. Geen van de getuigen had het gedrag van het paard namelijk geobserveerd tijdens het opzadelen en rijden.

De rechter achtte het bewijs niet geleverd.

Rechtbank Limburg 7 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1098