Paard non-conform?

15 juni 2018

Paard gekocht. Binnen twee weken blijkt het een krampbeen te hebben. Reden voor ontbinding?

Een koper liet een paard voor de aankoop keuren. Daarbij bleek het paard lichte trillingen in het achterbeen te vertonen. De verkoper verklaarde dat het paard dit alleen deed bij het optillen van het been. Het paard zou geen krampbeen hebben. De arts is doorgegaan met de keuringen en heeft een positief advies gegeven, (mede) op grond waarvan de koper het paard heeft gekocht.

Binnen twee weken bemerkte de koper een krampbeen. Dat was een probleem. De koper meende dat sprake was van non-conformiteit.

De koper sprak de verkoper aan, maar die meende dat er niets aan de hand was. Hij ontkende er bij de keuring iets over gezegd te hebben na het waarnemen van de trillingen. Het paard was toch goedgekeurd ondanks de trillingen? Koper had de trillingen moeten laten onderzoeken. Bovendien is een trillend achterbeen nog geen krampbeen. Het paard bezit de eigenschappen die de koper mocht verwachten. Er is geen sprake van non-conformiteit. De koper stapte naar de rechter.

De rechter overwoog dat de koper haar stellingen diende te onderbouwen. Zij diende aan te tonen dat er sprake is van meer dan de eerder waargenomen trillingen. De dierenarts (die ook de aankoopkeuring had gedaan) verklaarde weliswaar dat het paard na een week ernstig kramperig bleek te zijn aan zijn achterbeen, maar hij verklaarde niet hoe hij tot dat oordeel was gekomen en of hij het paard na de keuring nog had onderzocht. Bovendien was door koper geen keuringsrapport overgelegd. Niet van de keuring voorafgaand aan de koop, maar ook niet van een medische keuring op basis waarvan kan worden vastgesteld dat het paard last heeft van een krambeen.

Koper heeft dus onvoldoende onderbouwd dat sprake is van gebreken anders dan de eerder opgemerkte trillingen aan het rechterachterbeen. Daarom kan niet worden geoordeeld dat sprake is van non-conformiteit. Koper kan zich er niet op beroepen dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordt (non-conform is), wanneer zij tijdens het sluiten van de koopovereenkomst wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat het paard niet aan de koopovereenkomst voldeed. De rechter moest de vordering afwijzen. 

Rechtbank Overijssel 21 maart 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1040