Paarden achterhouden

6 januari 2020

Mag dat?

Een dressuuramazone reed 2 paarden voor een fokker. Ze waren bij haar gestald, zij verzorgde en trainde ze, zij leidde ze op en bracht ze uit op wedstrijd. Na 2 jaar ontstond onenigheid. De fokker wilde zijn paarden ophalen, maar de amazone wilde eerst vergoeding van alle kosten.  

De amazone had afgesproken dat ze betaald zou krijgen als de paarden verkocht zouden worden. Ze zou een deel van de opbrengst krijgen en de onkosten zouden verrekend worden. Maar nu de paarden (nog) niet verkocht werden, leed zij schade. Ze hield dus de paarden achter en stapte naar de rechter.

Zij vorderde schadevergoeding omdat de fokker zijn afspraken niet zou zijn nagekomen. Ze meende dat de fokker in gebreke was.

De rechter stelde vast dat de amazone nakoming vorderde van afspraken waarvan niet duidelijk was wanneer die afspraken zouden worden nagekomen. De paarden waren immers nog niet verkocht. Er kon dus nog geen sprake zijn van een opbrengst en verrekening. De fokker was (nog) niet in gebreke en dat betekende dat de vordering van de amazone nog niet opeisbaar was. Zij mocht de paarden dan ook niet achterhouden. Ook het hof oordeelde in hoger beroep dat de amazone de paarden moest teruggeven.

Kreeg de amazone dan niets betaald voor al haar werk?
U leest het volgende week.

Rechtbank Gelderland 8 maart 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:1516
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6934