Paarden trainen of spinrag poetsen

8 november 2019

Hoort het verwijderen van spinrag bij de taak van een stalruiter?

Een amazone was als ‘stalruiter’ in dienst bij een dressuurstal op basis van een overeenkomst voor 8 maanden. Dagelijks trainde zij paarden en bracht ze uit op wedstrijden. Vlak na ommekomst van de 8 maanden beëindigde de werkgever de overeenkomst, de amazone hoefde niet meer te komen. De amazone ging daar niet mee akkoord. Ze had na afloop van de 8 maanden nog doorgewerkt en zelfs paarden uitgebracht op wedstrijd. Bovendien had de werkgever niet tijdig (een maand van te voren) opgezegd. Zij meende dat de overeenkomst stilzwijgend doorliep voor nog eens 8 maanden.

De werkgever zag in dat hij niet goed zat en liet haar weer toe op het werk. Daar kreeg ze opdracht stallen te mesten, paarden te poetsen en spinrag te verwijderen, maar ze mocht geen paarden meer trainen. De amazone was volkomen verbouwereerd en weigerde. Dat was voor de werkgever een dringende reden de amazone op staande voet te ontslaan.

De amazone stapte naar de rechter en vorderde doorbetaling van haar salaris. De rechter stelde haar in het gelijk. Hij oordeelde dat er geen sprake was van een dringende reden. De werkgever had een eenzijdige functiewijziging doorgevoerd. Er was tussen de werkgever en de amazone geen overeenstemming over die wijziging. Het stond de amazone vrij om werk zoals spinrag verwijderen etc. te weigeren. Dit werk had de amazone in de eerste 8 maanden namelijk ook niet uitgevoerd. De amazone kreeg de volle 8 maanden doorbetaald.