Paardenbak of paardenwei II

21 juni 2019

Een paardenbak en een paardenwei hebben niet dezelfde betekenis. Maar maakt dat wat uit?

Op een perceel met agrarische bestemming was een paardenbak aangelegd van 40m bij 10m. Op het perceel was geen agrarisch bedrijf gevestigd. De gemeente meende dat de paardenbak en het gebruik daarvan in strijd was met het bestemmingsplan. De paardenbak inclusief de zandlaag moest verdwijnen.

De paardenliefhebber stelde dat de paardenbak hobbymatig wordt gebruikt voor het laten uitlopen van twee pony’s. Volgens hem was dat gebruik niet in strijd met het bestemmingsplan, omdat daarin het gebruik van een paardenbak niet wordt verboden. Bovendien kon volgens hem een paardenbak niet gelijk worden gesteld met een paardenweide of een buitenmanege, het heeft niet de daarmee vergelijkbare ruimtelijke uitstraling. Hij meende dat het gebruik van de paardenbak en het hobbymatig houden van pony’s gerelateerd is aan de woning en de stal die op gronden met bestemming Wonen, aanwezig zijn.

De rechtbank en in hoger beroep de Raad van State, waren het daar niet mee eens. Een paardenbak en het gebruik van agrarische grond voor het hobbymatig houden van paarden is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan.

De begrippen paardenweide en buitenmanege zijn weliswaar niet in het bestemmingsplan gedefinieerd. Er is alleen bepaald dat het niet-hobbymatig houden van paarden in het hele plangebied is verboden. Maar volgens het algemeen spraakgebruik moet onder een paardenweide worden verstaan een weide waarop paarden grazen. In het woordenboek is weide gedefinieerd als een stuk grasland, met name blijvend grasland, bestemd om door vee - in dit geval paarden- te worden begraasd.

Indien zelfs een paardenweide niet is toegestaan, dan is een paardenbak met een zandlaag al helemaal niet toegestaan. Of het gebruik hobbymatig is, maakt daarbij geen verschil.

Rechtbank Amsterdam 26 april 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:2311 en
Raad van State 12 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1860