Paardenhouderij - grondgebonden

23 januari 2017

De definitie van 'grondgebonden' in het bestemmingsplan, is bepalend. Maar wat is dat?

Het ging om een paardenfokkerij. Het bestemmingsplan definieerde een grondgebonden agrarisch bedrijf als:
- een bedrijf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel
- en waar (nagenoeg) geheel gebruik wordt gemaakt van open grond.

De rechtbank had geoordeeld dat sprake was van een grondgebonden agrarisch bedrijf, omdat de beschikbaarheid van een weiland redelijkerwijs nodig is om succesvol paarden te kunnen fokken. 

De Raad van State (RvS) zag dat anders. Die meende dat de aanwezigheid van een weiland niet voldoende is om te concluderen dat het bedrijf daarvan geheel afhankelijk is. De RvS stelde vast dat de beschikbare agrarische grond in de winterperiode in ongeveer 50% van de voerbehoefte van de paarden voorziet en dat is onvoldoende om te kunnen spreken van (nagenoeg) geheel afhankelijk van de agrarische grond als productiemiddel. Dat de beschikbare grond in de zomerperiode volledig in de voerbehoefte van de paarden voorziet, leidt volgens de RvS niet tot een andere conclusie. 

Raad van State 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3347