Prednison maskeert kreupelheid

18 maart 2020 

Heeft verkoper voldoende geïnformeerd?

Voordat de koop werd gesloten, wees de verkoper erop dat het paard een grijs plekje op de neus had.Dit zou een schimmelplek zijn, maar reeds behandeld en genezen. Op het moment van de levering was er geen schimmel meer te zien. Maar de kuur moest worden afgemaakt dus kreeg de koper bij de levering het medicijn Prednison mee. Maar nalevering kwam de schimmel terug.

De door koper ingeschakelde dierenarts adviseerde te stoppen met het medicijn omdat Prednison niet helpt tegen schimmel. Toen pas bleek de ernst van de huidproblemen en bleek het paard ook kreupel aan de achterbenen. De koper stapte naar de rechteren vorderde terugbetaling en schadevergoeding.

Bij de rechter deelde de verkoper mee dat hij de koper op de hoogte had gebracht van de huidproblemen en dat het paard niet kreupel was. De rechter wees de vordering van de koper af.

De koper liet rapporten van röntgenologische keuringen van voor en na de koop vergelijken door een deskundige arts. Die constateerde fragmenten die, wanneer deze bij de keuring zouden zijn opgemerkt, de keuringsbeslissing negatief beïnvloed zouden hebben. Daarnaast bleek het medicijn Prednison kreupelheid te kunnen kan maskeren. De koper ging in hoger beroep.

Het hof oordeelde dat de verkoper de koper niet voldoende had geïnformeerd over de gebreken en dat de gebreken al aanwezig waren bij de koop. De koper kon niet op de hoogte zijn van de gebreken, omdat het medicijn de kreupelheid maskeerde. Het hof wees de vordering van de koper alsnog toe.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 februari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:1664