Prijzengeld btw belast?

4 september 2018

Is prijzengeld, gewonnen als gevolg van deelname aan een paardenwedstrijd, btw belast? Die vraag is nogmaals ontkennend beantwoord, thans in hoger beroep.

Wat was het geval? Een eigenaar fokt en traint dravers waarmee hij deelneemt aan draverijen. De eigenaar was van mening dat hij btw-ondernemer was en (destijds) recht had op een btw-teruggaaf van € 8.506,-.Naar aanleiding van een boekenonderzoek stelde de belastingdienst dat de eigenaar geen btw-ondernemer was en verleende slechts een btw-teruggaaf van € 631,-. De eigenaar was het er niet mee eens en stapte naar de rechter.

De rechtbank oordeelde dat de eigenaar geen btw-ondernemer is. Op grond van een arrest van het Europese Hof van Justitie kan het door de eigenaar ontvangen prijzengeld niet worden aangemerkt als een btw-belaste prestatie. Het door de eigenaar ontvangen prijzengeld was namelijk afhankelijk van de klassering van het paard. De inspecteur had terecht slechts een teruggaaf van € 631,- verleend.

De eigenaar ging in hoger beroep. Maar het hof was het niet met hem eens. Het hof oordeelt dat de eigenaar met zijn paarden geen economische activiteiten verricht. De terbeschikkingstelling van een paard aan een paardenwedstrijd is namelijk slechts een btw-belaste dienst als onafhankelijk van de rangschikking van het paard een vergoeding wordt ontvangen. Dat zou namelijk alleen het geval zijn als de eigenaar reeds een vergoeding zou ontvangen voor deelname aan de wedstrijd (van de organisator), onafhankelijk van de rangschikking van het paard bij aankomst in de wedstrijd.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7886