Stiekem op wedstrijd

15 november 2019

Kan dat leiden tot een schade van € 180.000,-?

Veel zzp’ers sluiten geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af, vanwege de hoge poliskosten. De trainer/handelaar in kwestie had wel zo’n verzekering afgesloten.

In augustus 2009 meldde de trainer zijn verzekeraar dat hij arbeidsongeschikt was, hij had hevige pijn aan zijn rechterknie. Een arts stelde vast dat hij inderdaad 100% arbeidsongeschikt was. Vanaf dat moment ontving de trainer maandelijks een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

De trainer had verplichte rust voorgeschreven gekregen en werd regelmatig gecontroleerd. De trainer verklaarde zich daaraan te houden en zou ook niet meer hebben meegedaan aan wedstrijden tot 2016.

Toen de verzekeraar vernam dat de trainer was vervolgd voor verzekeringsfraude (en veroordeeld voor oplichting omdat hij met valse documenten ten onrechte een uitkering van € 25.000,- had ontvangen voor het overlijden van een van zijn paarden), ontstond argwaan. De verzekeraar verrichtte nader onderzoek naar de arbeidsongeschiktheid van de trainer.

Daaruit bleek dat de trainer in de periode van arbeidsongeschiktheid had gewerkt en tientallen keren had deelgenomen aan wedstrijden, dat bleek o.a. uit de registratie bij de KNHS. De verzekeraar stapte naar de rechter en vorderde alle uitkeringen terug.

De rechtbank oordeelde dat de trainer bewust informatie had verzwegen. De trainer had de verzekeraar met opzet misleid en moest een bedrag van ruim € 180.000,- terugbetalen.

Rechtbank Gelderland 11 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:4527