Tijdig geklaagd II?

21 februari 2019

Bij een consumentenkoop gaat de termijn om te klagen, lopen op het moment dat de koper het gebrek heeft ontdekt en niet al op het moment waarop de koper dit had behoren te ontdekken.

Een consumentkoper had in februari een dressuurpaard gekocht. Het paard was veterinair gekeurd, er waren geen bemerkingen. Na de levering merkte de koper dat het paard niet goed liep. Hij heeft het in de periode april t/m juni laten behandelen door een masseur/fysiotherapeut. De klachten verdwenen echter niet, zodat hij het paard in augustus door een dierenarts liet onderzoeken. Daarbij werden beperkingen aangetroffen en uit een vergelijking met de foto’s van de aankoopkeuring bleek dat het paard niet aan de overeenkomst beantwoordde, dus non-conform was. Begin september heeft de koper de verkoper op de hoogte gebracht van die beperkingen. Maar de verkoper voelde zich niet (meer) verantwoordelijk. De koper stapte naar de rechter en vorderde terugbetaling van de koopsom en schadevergoeding uit hoofde van stallings-en dierenartskosten.

Rechtbank en gerechtshof wezen de vorderingen af. Gesteld werd dat de koper niet binnen bekwame tijd na ontdekking van de gebreken (aan het paard) de verkoper daarvan in kennis had gesteld. De termijn tussen april (toen de klachten zich openbaarden) en september (toen hij de verkoper informeerde) was te lang. De koper had te lang gewacht. Daarmee heeft de verkoper niet de kans gehad om in een vroegtijdig stadium het paard te (doen) onderzoeken.

De Hoge Raad was het daar niet mee eens. De Hoge Raad verwees daarbij naar de stelling van de koper dat het paard weliswaar vanaf het begin niet goed functioneerde, maar dat hij geen aanleiding had te denken dat de problemen werden veroorzaakt door een gebrek dat non-conformiteit opleverde. Pas ná het onderzoek van de dierenarts in augustus, waaruit bleek dat het paard al op het moment van aflevering gebreken had waardoor het paard niet aan de overeenkomst beantwoordde, is de non-conformiteit ontdekt. De Hoge Raad oordeelde dat in geval van consumentenkoop de klachttermijn “pas gaat lopen op het moment dat de koper de non-conformiteit heeft ontdekt en niet al indien de koper deze, vanwege het bestaan van klachten,redelijkerwijs had behoren te ontdekken”.

Hoge Raad 15 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:228