Trainingsstal aansprakelijk

3 maart 2012

Wanneer een paard wordt gebruikt in de uitoefening van het bedrijf van een ander dan de eigenaar/bezitter van het paard, dan rust de risicoaansprakelijkheid voor dat paard op degene die het bedrijf uitoefent.

Een werkneemster van een trainingsstal liep letsel op bij het uitladen van een paard uit een vrachtwagen. Zij stelde haar werkgever aansprakelijk. De werkgever wees de aansprakelijkheid van de hand, onder andere omdat het niet zijn paard betrof. De werkneemster had geassisteerd bij het uitladen van een paard van een derde.

De rechter overwoog dat de werkgever in het kader van de bedrijfsvoering werkt met eigen paarden en paarden van derden. Een veiling van paarden maakt deel uit van de activiteiten. Het bewuste paard is op het bedrijf van werkgever aangevoerd ten behoeve van de veiling. Het paard was aangevoerd in een vrachtwagen van werkgever, die werd bestuurd door een chauffeur van werkgever. Het incident vond plaats op het bedrijf van werkgever, toen het paard uit de wagen moest worden gehaald. Werkgever werd als bedrijfsmatige gebruiker van het paard aangemerkt.

Daarnaast was werkgever bekend met het gevaar dat verbonden was aan de op zijn bedrijf toegepaste methode van uitladen van paarden (door achter het paard te staan) en had hij niet zijn medewerkers geïnstrueerd dat alternatieve, minder gevaarlijke methoden konden worden toegepast. Werkgever had zijn zorgplicht geschonden en werd aansprakelijk gehouden voor de schade van de werkneemster.

Gerechtshof Leeuwarden 28 februari 2012, ECLI:NL:GHLEE:2012:BV7349