Tweestrijd dierenartsen brengt koper tussen wal en schip

26 oktober 2017

Een paard dat direct na de koop was verzekerd, bleek al snel kreupel. De dierenarts constateerde ernstige rugproblemen. De koper schreef de verzekeraar aan, maar twee verzekeringsartsen meenden dat de problemen van voor datum koop waren. Dat bleek uit de röntgenfoto's. De koper moest maar verhaal halen bij de verkoper. De verkoper was het daar niet mee eens. Koper zag zich genoodzaakt een procedure te starten.

De rechter gelastte een deskundigenonderzoek, waarna nog eens drie dierenartsen zich uitlieten over de problemen. Maar deze artsen meenden dat aan de hand van de foto's niet kon worden vastgesteld dat de problemen van voor datum koop waren. Een volkomen andere mening dus dan die van de verzekeringsartsen. De vordering van koper werd afgewezen, koper stond met de rug tegen de muur. Wie had er nu gelijk? En erger wie moest opdraaien voor de kosten?

De koper zag zich andermaal genoodzaakt stappen te nemen. Dit keer tegen de verzekeraar. De zaak werd uiteindelijk geschikt. De verzekeraar zag in dat (in rechte was komen vast te staan dat) hun eerdere afwijzing kennelijk ongegrond was.