Vrijheid van meningsuiting in het geding?

8 december 2017

Een vermaard journalist die zich, jaar in jaar uit, in columns inzet voor paardenwelzijn in sport en fokkerij kreeg het recent te verduren. Hij zou te ver zijn gegaan in het uiten van zijn mening.

Als gevolg van een faillissement was een pony te koop aangeboden via een veilingsite. De pony moest daarvoor beschikken over een paspoort. Een dierenarts was gevraagd bij de pony een chip aan te brengen en een paspoort aan te vragen. Op basis van de gegevens van de dierenarts heeft een paardenstamboek een paspoort afgegeven. Vervolgens bleek op de veiling dat de pony in een zeer slechte lichamelijke conditie verkeerde en aanzienlijk ouder was dan vermeld in het paspoort. Kort na de veiling moest de pony worden geëuthanaseerd. 

De journalist liet zich kritisch uit en constateerde paspoortfraude. Hij verweet dit betreffende stamboek het deksel op de beerput te houden omdat het stamboek het opnam voor de dierenarts die duidelijk ‘uit de bocht was gevlogen’, terwijl het stamboek op de hoogte was van het handelen van de dierenarts.

Het betreffende stamboek nam dat niet en eiste rectificatie. Het stamboek meende dat er sprake was van onrechtmatige daad omdat zij onterecht in verband werd gebracht met paspoortfraude.

De rechtbank constateerde botsende rechten. Enerzijds is er het recht om niet in de media beschuldigd te worden van wangedrag. Anderzijds is er het recht van vrije meningsuiting. De rechter meent dat de pers een bijzondere positie heeft. De pers moet zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend of waarschuwend kunnen uiten over misstanden met betrekking tot dieren.

In dit geval echter achtte de rechter het nadrukkelijk in verband brengen van het stamboek met paspoortfraude, een ernstige beschuldiging waarvan niet geoordeeld kon worden dat die op waarheid berust. Dat hier sprake is van een column deed daar niet aan af. In een column mogen bepaalde aspecten wel worden uitvergroot, maar moeten wel steun vinden in de feiten. De inhoud mag niet misleidend en grievend zijn. De vordering tot rectificatie werd toegewezen.

Rechtbank Noord Nederland 7 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4685