Waarschuwingsplicht pensionhouder

13 december 2011

Een amazone had haar paard gedurende het weideseizoen bij een pensionhouder gestald. Daartoe was een schriftelijke overeenkomst gesloten, waarin onder meer was bepaald dat de pensionhouder zich verplichtte om de amazone in kennis te stellen van ´ernstig ongemak betreffende haar paard´.

Toen de amazone haar paard ophaalde, bleek hij kreupel. Na klinisch en röntgenologisch onderzoek werd een maand later besloten het paard te opereren. Tijdens de operatie bleek dat er geen kans was op herstel. Volgens de dierenarts was er sprake van arthrose van het kniegewricht, zeer waarschijnlijk ten gevolge van een oud trauma.

Vier maanden later stelde de amazone de pensionhouder aansprakelijk. Zij meende dat het paard het letsel gedurende de stallingperiode had opgelopen. Volgens haar zou het paard bij tijdige melding, een reële kans hebben gehad om van het trauma te herstellen. De amazone vorderde schadevergoeding wegens schending van de waarschuwingsplicht.

De rechtbank wees haar vordering af. De amazone had eerder moeten klagen bij de pensionhouder. Het hof is het daar mee eens en vond bovendien dat de pensionhouder geen verwijt kon worden gemaakt van het feit dat hij de kreupelheid bij de dagelijkse controles niet heeft bemerkt.

Gerechtshof Leeuwarden, 29 november 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BU6261