Wel of geen consumentenkoop?

30 november 2018

Een stal is geen consument.

Men spreekt van consumentenkoop als de koop wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep / bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon (dus geen BV), die niet handelt in de uitoefening van een beroep / bedrijf. Dat geldt ook als de zaak wordt verkocht door een gevolmachtigde die handelt in de uitoefening van een beroep / bedrijf, tenzij de koper wist dat de volmachtgever (dus de eigenlijke verkoper) niet handelt in de uitoefening van een beroep / bedrijf.

Een Canadese amazone kocht in Europa een duur springpaard via een bemiddelaar die in Nederland woont. De factuur werd, op verzoek van de amazone, gesteld op naam van haar stal en de bemiddelaar werd vermeld als verkoper. De koopsom werd aan de bemiddelaar betaald door de stal. Het paard is voor rekening van de stal naar de amazone in Canada vervoerd.

Na een half jaar liet de amazone aan de bemiddelaar weten dat het paard niet voldeed aan de overeenkomst. Het zou niet goed genoeg springen en slecht reizen. Zij beriep zich op het consumentenrecht dat (kortweg) aan consumenten het recht geeft de overeenkomst te ontbinden indien binnen 6 maanden na de koop blijkt dat het paard niet voldoet. De bemiddelaar betwistte dat het paard niet voldeed en meende bovendien dat niet de amazone maar de stal de koper was en dat de amazone geen beroep kon doen op het consumentenrecht. De amazone stapte naar de rechter.

De rechter was het met de bemiddelaar eens en oordeelde dat de factuur op naam was gesteld van de stal en deze was voldaan door de stal zodat de stal als koper geldt. Maar ook als de amazone wel als koper had te gelden, dan was het consumentenrecht niet van toepassing geweest, aldus de rechter. De amazone is topsport ruiter die deelneemt aan internationale springconcoursen. Zij kan niet worden aangemerkt als consument die het paard enkel koopt voor privé-doeleinden. Dat blijkt onder meer uit de hoogte van de koopsom van € 650.000,-, uit het feit dat zij niet zelf het paard is gaan bekijken en berijden voor de koop, dat ze gelijktijdig een ander paard in Europa heeft gekocht en dat het paard ook door een andere ruiter op hoog niveau wordt gereden. De vorderingen van de amazone werden afgewezen.

Rechtbank Oost-Brabant 28 november 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:5905