Wie is verkoper in geval van bemiddeling?

15 mei 2018

Als een staleigenaar bemiddelt bij de verkoop van een paard, wie verkoopt dan eigenlijk het paard? In dit geval was dat duidelijk niet de staleigenaar.

Een paard stond gestald bij een dressuurstal waar hij werd verzorgd en getraind. Een potentiële koper was geïnteresseerd en kocht het paard via de staleigenaar. Toen, na de koop bleek dat het paard niet voldeed, stapte de koper naar de rechter en vorderde van de eigenaar van het paard terugbetaling van de koopsom.

De eigenaar verweerde zich en stelde onder andere dat niet hij, maar de staleigenaar het paard had verkocht. De eigenaar van het paard had geen enkel contact gehad met de koper.Hij wist niet beter dan dat de staleigenaar het paard van hem zou inkopen en dan gelijktijdig zou doorverkopen.

Na diverse getuigenverhoren overwoog de rechtbank dat de koper weliswaar overleg had gevoerd met de staleigenaar, maar dat de staleigenaar alles moest terugkoppelen met de eigenaar. De staleigenaar moest hem vragen of er wat aan de prijs kon gebeuren, de koopprijs moest rechtstreeks aan de eigenaar worden betaald en de betalingsgegevens moesten bij de broer van de eigenaar worden opgevraagd. De staleigenaar had de koper bovendien gezegd dat hij het paard verkocht voor de eigenaar.

De rechtbank oordeelde dat de koopovereenkomst tot stand was gekomen tussen de koper en de eigenaar van het paard, zodat niet de staleigenaar maar de eigenaar van het paard de verkoper was.

Ook in hoger beroep oordeelde het hof dat de staleigenaar niet de verkoper was, zodat de vordering van de koper terecht was ingesteld tegen de eigenaar van het paard.

Gerechtshof’s-Hertogenbosch 8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:1988