Zorgplicht trainer

28 augustus 2019

Mag een eigenaar erop vertrouwen dat zijn paard door training meer waard wordt?

Een eigenaar zet zijn paard in 2011 bij een trainer. De trainer brengt het paard uit op wedstrijden om het naar een hoger niveau te brengen zodat het met meerwaarde kan worden verkocht. Maar 4 jaar later vertelt de trainer dat het paard door haar karakter waarschijnlijk niet of nauwelijks verkoopbaar zal zijn. Na deze mededeling haalt de eigenaar het paard bij de trainer weg. De eigenaar vindt dat de trainer niet voldaan heeft aan zijn zorgplicht. Hij had de eigenaar eerder moeten informeren over het moeilijke karakter van het paard. De eigenaar vordert de door hem betaalde trainingskosten terug. De trainer weigert die terug te betalen. De eigenaar stapt naar de rechter.

De rechtbank maakt uit de getuigenverklaringen op dat de eigenaar op de hoogte werd gehouden door de trainer zelf of via de partner van de eigenaar. Zij kwam maandelijks bij de wedstrijden kijken. Daarnaast werden er filmpjes van de wedstrijden op YouTube gezet.

Op de vraag of de trainer eerder had kunnen waarschuwen dat de verkoop moeilijk zou worden door het karakter, antwoordt de rechter dat op Z-niveau de prestaties van het paard bovengemiddeld waren, maar dat het paard geen hoogvlieger was. Het was daardoor niet geheel duidelijk welke kant het op zou gaan, of het paard verkocht kon worden aan een amateur of aan een professionele ruiter. In het laatste geval kan de verkoopprijs hoger liggen.

Maar, zegt de rechtbank, de eigenaar en trainer hebben aan het begin geen concrete afspraken gemaakt over de training van het paard. Er is bijvoorbeeld niet vastgelegd voor welke doelgroep (amateur of deskundige ruiter) het paard werd getraind. De trainer had dus een grote mate van vrijheid. De eigenaar heeft zelf nooit vraagtekens geplaatst bij het niveau van het paard en de voortgang van de training terwijl hij deskundig genoeg was. De rechtbank meent dat de trainer heeft voldaan aan zijn zorgplicht en dat hij de eigenaar tijdig heeft geïnformeerd. De trainer hoeft niets terug te betalen.

En ook in hoger beroep krijgt de eigenaar geen gelijk. Het hof is het eens met de rechtbank.

Gerechtshof‘s-Hertogenbosch 30 juli 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:2873