Aangetekende brief geen bewijs

22 april 2010

Belangrijke stukken worden veelal verstuurd per aangetekende post. Dit zou het gemakkelijker moeten maken om achteraf te kunnen bewijzen dat de ontvanger de brief daadwerkelijk ontvangen moet hebben. Uit een recente uitspraak blijkt dat het hof Leeuwarden daar anders over denkt.

In deze zaak ging het om een brief die ertoe moest leiden dat een recht op schadevergoeding niet verviel. De brief was per gewone en per aangetekende post verstuurd. De TPG had de brief driemaal aangeboden toen de geadresseerde en/of andere bewoners niet aanwezig waren. En omdat de brief ook niet werd afgehaald van het postkantoor, werd de brief door TPG geretourneerd naar de afzender. De geadresseerde betwistte vervolgens dat hij de brief had ontvangen.

Volgens het hof bleek uit de sticker op de brief slechts dat de postbode “geen gehoor” kreeg bij het aanbieden van de brief. Dat wil niet zeggen dat de postbode de brief ook daadwerkelijk heeft aangeboden. Het zou aannemelijk zijn als de postbode een schriftelijk bericht zou achterlaten. Zolang daarvan geen bewijs is, is het onvoldoende aannemelijk dat het aanbieden van de brief heeft plaats gevonden. 

Gerechtshof Leeuwarden 13 april 2010, ECLI:NL:GHARN:2010:BM2180