Aansprakelijkheid voor graafwerk

3 maart 2009

In bouwzaken gelden algemene gebruiken. In geval van aanneming van werk, was altijd het uitgangspunt dat in geval van schade, de zelfstandige (hoofd)aannemer de aansprakelijke partij was en dat bij verdere uitbesteding aan onderaannemers ook de onderaannemers aansprakelijk waren. Maar dat gold niet indien bijvoorbeeld, zoals bij graafwerkzaamheden, de onderste partij in de keten alleen maar een bemande machine ter beschikking had gesteld.

Het Hof Arnhem heeft daar verandering ingebracht. Ook de verhuurder van die bemande machine kan aansprakelijk zijn voor schade (door het graven) aan bijvoorbeeld kabels en leidingen in de grond. Op die verhuurder rust dus een onderzoeksplicht om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Dat betekent dat die machine verhuurder ook een (wettelijk verplichte) KLIC melding moet doen (melden aan de leidingbeheerders dat werkzaamheden in de ondergrond zijn gepland) en navraag bij de opdrachtgever.

Op deze wijze hebben de leidingbeheerders meer mogelijkheden. Zij kunnen de hoofdaannemer aanspreken maar zij kunnen zich ook rechtstreeks richten tot de eigenaar/verhuurder van de machine die de schade heeft veroorzaakt. 

Gerechtshof Arnhem 24 februari 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BH4132