Afdwingen schuldbekentenis na diefstal

28 februari 2012

Diefstal op de werkvloer kan ingrijpende gevolgen hebben. Naast ontslag en een eventueel strafrechtelijk traject, kan men te maken krijgen met een terugbetalingsverplichting.

Een verkoopster bij een groot warenhuis in Amstelveen werd geconfronteerd met het feit dat zij goederen zou hebben gestolen. Tijdens het gesprek dat volgde werd de diefstal opgebiecht en een berekening gemaakt van het schadebedrag. Dat bedrag werd vastgesteld op € 115.000. Vervolgens werd de verkoopster verzocht een schuldbekentenis en terugbetalingsregeling te ondertekenen.

Bij thuiskomst realiseerde de verkoopster zich pas waar zij zich toe had verplicht. Het daadwerkelijke bedrag waarvoor zij goederen had gestolen zou veel lager zijn. Het warenhuis vorderde € 115.000,- op grond van de schuldbekentenis.

De rechtbank meende dat er sprake was van misbruik van omstandigheden en wees de vordering af. De verkoopster was onvoorbereid het gesprek in gegaan en bevond zich vervolgens in een zeer ongelijkwaardige positie. Tevens werd geoordeeld dat het schadebedrag niet goed was onderbouwd. Volgens de rechtbank had het warenhuis moeten begrijpen dat de verkoopster niet zou hebben ingestemd met dat bedrag als zij de tijd had gekregen om deskundig advies in te winnen.

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BV3669