Beklagenswaardige hond

20 november 2019

Wanneer heeft de koper tijdig geklaagd?

Een liefhebber kocht een hond van 3 jaar oud van een professionele fokker. De hond was al gesteriliseerd. Twee jaar later vertoonde de hond tekenen van loopsheid. Op advies van de verkoper heeft de koper een dierenarts geraadpleegd. Die gaf de hond een injectie waarmee het probleem leek te zijn opgelost. Weer twee jaar later werd de hond ernstig ziek. Ditmaal werd een echo gemaakt waaruit bleek dat de sterilisatie destijds niet goed had plaats gevonden. De hond moest nogmaals worden geopereerd. De kosten liepen aardig op. Een half jaar later besloot de koper de verkoper aansprakelijk te stellen. Koper meende een gebrekkige hond te hebben gekocht.

De verkoper begreep dat, maar vond dat de koper veel eerder had moeten klagen omdat al twee jaar na de koop duidelijk werd dat er iets niet in orde was. En in dit geval had de koper pas na vier en half jaar geklaagd. De verkoper weigerde te betalen en de koper stapte naar de rechter.

De rechter stelde vast dat koper mocht verwachten dat de hond was gesteriliseerd. De hond had dus een gebrek en voldeed niet aan de overeenkomst. Alle reden voor de koper om te klagen. Nu gaat bij consumenten koop de termijn om te klagen lopen op het moment dat de koper het gebrek heeft ontdekt en niet al op het moment waarop hij dit had behoren te ontdekken (zoals de verkoper had betoogd). De koper had dus direct moeten klagen toen bij de echo bleek dat de sterilisatie niet goed was verlopen. In dit geval had de koper pas 6 maanden daarna geklaagd en dat was te laat. De rechter wees de vordering van de koper af.

Rechtbank Rotterdam 11 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8829