Betalen naar verkeerde rekening

15 februari 2010

De angst van velen: betalen naar een verkeerde rekening of iets naar de verkeerde persoon sturen. Krijg je dat geld of dat goed nog terug? Dat zou wel moeten, zou je denken. De ontvanger heeft immers zonder reden iets ontvangen. Er is, zoals dat heet, onverschuldigd betaald.

In de meeste gevallen is het een zaak van terugvorderen en de zaak zal zijn opgelost. Maar als de ontvanger failliet is gegaan voordat dat hij die onverschuldigde betaling ontving, kan het terugvorderen een probleem zijn. In dat geval valt de betaling in de faillissementsboedel. En in faillissement geldt een rangorde van schuldeisers. Het zal bekend zijn dat bepaalde partijen zoals de fiscus, de werknemers voor hun salarisvorderingen en de bank, voorrang hebben. Het wordt dus moeilijk in die rangorde nog meer voorrang te krijgen dan de wettelijke rangorde.

Nu zijn er situaties waarin overduidelijk is dat sprake is van een misverstand. Bijvoorbeeld de situatie dat de failliet en de betaler elkaar niet eens kenden of de betaler per ongeluk twee maal betaalde voor dezelfde schuld. Voor die gevallen heeft de Hoge Raad een voorziening getroffen.

De Hoge Raad meent namelijk dat terugbetaling wel degelijk snel kan plaats vinden als tussen de failliet en de (onverschuldigde) betaler geen rechtsverhouding bestaat of heeft bestaan die aanleiding was tot de betaling en dat buiten kijf staat dat de betaling uitsluitend het gevolg is van een vergissing, In die gevallen dient de curator de betaling onmiddellijk ongedaan te maken.

Wel mag de curator dan de kosten in rekening brengen die gemaakt zijn door de verkeerde betaling of die gemaakt worden doordat de curator de betaling ongedaan moet maken, mits die kosten redelijk zijn.