Betalingsonwil of betalingsonmacht

12 september 2019

Als een bestuurder van een onderneming niet de belastingschulden betaalt maar wel andere facturen, dan kan er toch sprake zijn van betalingsonmacht.

De enig aandeelhouder/bestuurder van een BV heeft diverse naheffingsaanslagen van de BV niet betaald, maar privé facturen wel. De belastingdienst meende dat de BV bewust haar verplichtingen niet was nagekomen zodat er dus geen sprake was van betalingsonmacht maar van betalingsonwil. De bestuurder werd persoonlijk aansprakelijk bevonden. En ook het hof oordeelde zo, omdat voor een deel van de belastingaanslagen niet tijdig melding was gedaan van betalingsonmacht.

De bestuurder stapte naar de Hoge Raad en betoogde dat er geen sprake was van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. De Hoge Raad constateerde dat het hof niet had vastgesteld op welk moment de betalingsonmacht was ontstaan, zodat niet voldoende was gemotiveerd waarom niet tijdig een melding van betalingsonmacht was gedaan. Een ander hof moest er naar kijken.

Dat hof oordeelde dat er ook sprake is van betalingsonmacht als de BV, ondanks dat zij in staat is te betalen en inderdaad allerlei facturen betaalt, niet overgaat tot betalen van belastingschulden. Aansprakelijkheid ontstaat pas als de BV bij de belastingdienst te laat melding maakt van betalingsonmacht en geen goede reden heeft waarom er zo laat melding wordt gemaakt.


Gerechtshof Arnhem 13 augustus 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:6529