BKR-registratie verwijderen

31 mei 2019

Registratie in het BKR-register gaat snel. Maar is het ook snel weer verwijderd?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) heeft als doel bescherming te bieden tegen het onverantwoord verstrekken van leningen / kredieten. Schulden worden dus geregistreerd.

Een ondernemer was in 2013 failliet verklaard. In 2018 trof hij een akkoord met zijn schuldeisers. Twee schuldeisers hadden echter de schulden geregistreerd bij het BKR, waardoor de (inmiddels) ex-ondernemer nog 5 jaar dus tot 2023 in het BKR-register zou staan. De ex-ondernemer verzocht de schuldeisers de BKR-registratie te verwijderen. Daar werd niet (tijdig) op gereageerd. De ex-ondernemer stapte naar de rechter.

De rechter stelde eerst vast dat de twee schuldeisers, Rabobank en ICS, op grond van de wet verplicht zijn krediet te registreren. De BKR-registratie is destijds dus terecht gedaan. Maar de schulden waren inmiddels afgeboekt door het schuldenakkoord. De rechter meende dat het niet nodig was om de registratie tot 2023 te handhaven.

De rechter overwoog dat het ontstaan van de schulden en de oorzaak van het faillissement mede te wijten waren aan de financiële crisis. Daarnaast had de ex-ondernemer, nadat het faillissement was uitgesproken, een advocaat in de arm genomen en zich ingezet om tot een akkoord te komen met zijn schuldeisers. Hij had sinds 2014 een baan in loondienst en had geld gespaard voor het akkoord. Ook zijn partner had een vast inkomen. Bovendien was het verwijderen van de BKR-registratie nodig voor het afsluiten van een hypotheeklening. Nu de ex-ondernemer 56 jaar was, zou het steeds moeilijker worden om een betaalbare hypotheek te verkrijgen.

De rechter was het met de ex-ondernemer eens en gaf de twee schuldeisers opdracht om de BKR-registraties te verwijderen.

Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2434