Consument mag vormvrij klagen

31 oktober 2015

Mag van een consument koper verlangd worden dat hij uitsluitend per aangetekend schrijven bij de verkoper klaagt over zijn aankoop? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Recent heeft het gerechtshof zich uitgelaten over deze vraag. Een verkoper had in zijn algemene voorwaarden staan dat klachten eerst in behandeling zouden worden genomen indien zij hem bij aangetekend schrijven hadden bereikt. En omdat de koper per gewone post had geklaagd, meende de verkoper de klacht niet in behandeling te hoeven nemen.

Het hof maakte korte metten met dit verweer. Op grond van Europese regelgeving mag de professionele verkoper in zijn algemene voorwaarden niet eisen dat de consument koper slechts bij aangetekend schrijven kan klagen. Een consument dient de verkoper op de hoogte te stellen van zijn klacht binnen twee maanden nadat hij heeft vastgesteld dat hij een klacht heeft. De wijze waarop hij dat doet, staat hem vrij.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7448