Cosmetisch ziek

2 augustus 2012

Moet de werkgever loon doorbetalen als de werknemer een cosmetische operatie ondergaat?

Een werkneemster heeft twee cosmetische operaties ondergaan aan haar gezicht. Ze vindt dat haar werkgever haar loon moet doorbetalen zowel tijdens de operatie als tijdens de herstelperiode erna. De werkgever is het daar niet mee eens. De zaak loop zo hoog op dat de rechter er aan te pas moet komen.

De rechter meent dat een cosmetische operatie een persoonlijk keuze is van de werknemer, zodat niet gesproken kan worden van ziekte. En tijdens de herstelperiode na de ingreep is er ook geen sprake van ziekte zonder meer, maar van ziekte door opzet.

Recht op loom bestaat indien er een medische noodzaak is voor een ingreep. Dan is er geen sprake van opzettelijk veroorzaken van ziekte. Indien een werknemer zelf verkiest een cosmetische ingreep te ondergaan, is sprake van opzet en heeft hij of zij geen recht op loon.

Kantonrechter Middelburg 9 juli 2012, JAR 2012/217