Crisis : onvoorziene omstandigheid?

10 oktober 2009

Van overheidswege wordt veel gedaan om de financiële crisis te lijf te gaan. Zo is per 31 maart 2010 de Crisis- en herstelwet in werking getreden die als doel heeft gezonde bouwbedrijven gezond te houden en de economische structuur van Nederland sterker te maken door onder andere geplande bouwprojecten eerder uit te voeren. Toch blijft de financiële crisis leiden tot ongewenste situaties en daardoor tot geschillen.

Zo probeerde een projectontwikkelaar van een koopcontract van een pand af te komen. Hij meende dat er sprake was van onvoorziene omstandigheden nu de huizenprijzen door de financiële crisis zo ernstig waren gedaald dat zijn plannen om appartementen te bouwen in het pand, financieel niet meer haalbaar waren.

De rechter was het niet met hem eens. De rechter meende dat het een feit is van algemene bekendheid dat de economie en vooral de onroerendgoedmarkt, aan schommelingen onderhevig is en dat periodes van economische voorspoed vroeg of laat worden afgewisseld door economisch mindere tijden. Wanneer de economische situatie op een zeker moment verslechtert en/of de huizenprijzen dalen, kan dan ook niet worden gesproken van een uitzonderlijke situatie en dus niet van een onvoorzienbare omstandigheid. 

Rechtbank Zutphen 30 september 2009, ECLI:NL:RBZUT:2009:BK3761