Dekstier dekt niet

15 augustus 2011

Een koper mag er van uitgaan dat zijn nieuwe aankoop de eigenschappen bezit die voor het gebruik daarvan nodig zijn. Zeker als er een bijzonder gebruik is voorzien. Dat geldt ook voor dieren.

Een hobbyfokker, die een speciaal ras koeien fokt, kocht een stamboom dekstier met de garantie dat de stier kon dekken. Een paar maanden later bleken de koeien nog steeds niet drachtig. De fokker constateerde dat de stier niet voldeed, ontbond de koopovereenkomst en vorderde de koopsom terug.De verkoper was het er niet mee eens, hij meende dat de stier wel voldeed.

De rechtbank verzocht een deskundige om te onderzoeken of de stier in staat was op natuurlijke wijze koeien te dekken en drachtig te maken. Het onderzoek wees echter uit dat de stier weliswaar beschikte over voldoende libido en geen angst of aarzelingen had om te dekken maar tijdens zijn pogingen om op natuurlijke wijze koeien te dekken, door de achterpoten zakte en zelfs achterover viel. Dit bleek te wijten aan het beenwerk van de stier. Bij het natuurlijk dekken dient de stier zijn bekken te kantelen, hetgeen bij kunstmatig dekken niet direct noodzakelijk is. De stier was dus niet geschikt om op natuurlijke wijze te dekken.

Omdat de dekstier is gekocht met het specifieke doel om op natuurlijke wijze koeien te dekken en te bevruchten, en dit niet mogelijk is vanwege een verborgen gebrek, voldoet het dier niet aan de overeenkomst. De overeenkomst is terecht ontbonden, de verkoper moest de stier terugnemen en de koopsom terugbetalen.

Gerechtshof Leeuwarden 2 augustus 2011, ECLI:NL:GHLEE:2011:BR7115