Moet disfunctionerende werknemer zelf verbeterplan opstellen?

14 augustus 2017

Indien een werkgever meent dat een werknemer niet goed functioneert, moet de werkgever op grond van de wet de werknemer tijdig in kennis stellen en voldoende de gelegenheid bieden zich te verbeteren.

Maar het kan ook zijn dat van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij zelf een verbetertraject met concrete doelen opstelt. Functie niveau en werkervaring spelen daarbij een rol. Uit dat zelf opgestelde verbeterplan moet dan blijken dat de werknemer begrijpt en erkent dat verbetering nodig is en de werknemer gemotiveerd is die verbeterpunten werkelijk op te pakken.

Voldoet de werknemer daar niet aan en is herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk, dan kan dat reden zijn de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Rechtbank Utrecht 19 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3873