Doorwerken na pensioengerechtigde leeftijd

23 oktober 2011

Over het algemeen wordt aangenomen dat een werknemer stopt met werken en van een welverdiend pensioen gaat genieten, zodra de 65-jarige leeftijd is bereikt. Toch is dat niet vanzelfsprekend.

Een werknemer was voor onbepaalde tijd in dienst. Toen hij 65 jaar werd, werd hij opeens  niet meer toegelaten tot het werk en werd er geen salaris meer betaald. De werkgever was van mening dat het dienstverband van rechtswege was geëindigd, omdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. Bovendien zou het, volgens de werkgever, gebruikelijk zijn dat personeel vanaf dat moment uit dienst zou gaan.De werknemer was het daar niet mee eens en vorderde doorbetaling van zijn salaris.

De rechtbank wees de verweren van de werkgever van de hand. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet van rechtswege. Partijen dienen uitdrukkelijk overeen te komen dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Ook de stelling van de werkgever dat het gebruikelijk is om te stoppen met werken vanaf de 65-jarige leeftijd, hoewel dit niet is afgesproken, werd verworpen. Afgezien van het feit dat de werkgever dat niet aannemelijk had gemaakt, werd verwezen naar de maatschappelijke tendens, die gericht is op doorwerken na die leeftijd, onder invloed van de discussie over de verhoging van de AOW leeftijd. 

Kantonrechter Utrecht 19 oktober 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431