Eigendom van emails

7 mei 2011

De wet bepaalt dat een eigenaar het recht heeft zijn eigendommen op te eisen van een ieder die die zaken zonder recht houdt. Dit heet revindicatie en is geregeld in artikel 2 van boek 5 BW.

De revindicatie heeft betrekking op alle zaken van een eigenaar. De wet bepaalt ook dat onder zaken moet worden verstaan: alle voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, artikel 2 van boek 3 BW. Hoe zit dat dan met e-mails? Een werknemer was directeur van een detacheringsbureau tot eind 2010, waarna hij elders in dienst trad en o.a. de bedrijfslaptop aan het bureau retourneerde. Het bureau vermoedde echter dat er informatie in de vorm van e-mailbestanden van de geretourneerde bedrijfslaptop was verwijderd en stapte naar de rechter. Het bureau vorderde afgifte en baseerde zich op haar eigendomsrecht.

De rechter concludeerde dat de revindicatie zich beperkt tot zaken en dat e-mails en digitale bestanden geen zaken zijn, omdat deze geen voor menselijk beheersing vatbare objecten zijn. De vordering werd afgewezen, ook in hoger beroep. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 mei 2011, ECLI:NLGHARN:2011:BQ5240