Gedeeltelijk ontslag, gedeeltelijke vergoeding?

28 september 2018

Stel je hebt gezondheidsproblemen en kunt niet meer fulltime werken. Heb je dan recht op een ontslagvergoeding als je minder gaat werken? Ja zegt de Hoge Raad, voor het deel dat je minder gaat werken heb je recht op een ontslagvergoeding.

Een docente werd gedeeltelijk (45%) arbeidsongeschikt. Na 2 jaar besloot de werkgever (conform de toepasselijke CAO) de arbeidsovereenkomst te beëindigen om direct een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan voor minder uren. De arbeidsovereenkomst werd dus in aangepaste vorm voortgezet. De werkgever meende dat de docente daarom geen recht had op transitie (ontslag) vergoeding. De docente maakte bezwaar tegen het gedeeltelijke ontslag en maakte aanspraak op de vergoeding. Ze stapte naar de rechter.

De kantonrechter kende haar de ontslagvergoeding toe. De werkgever ging in hoger beroep. Het hof  oordeelde dat er weliswaar sprake was van ontslag, maar dat eigenlijk bedoeld was de bestaande arbeidsovereenkomst aan te passen aan de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Om die reden zou,  volgens het hof, geen ontslagvergoeding verschuldigd zijn omdat daarop alleen recht bestaat bij beëindiging van de hele arbeidsovereenkomst. De docente stapte naar de Hoge Raad.

De Hoge Raad was het eens met het hof dat de bestaande overeenkomst in aangepaste vorm was voortgezet en dat daarmee de overeenkomst in feite gedeeltelijk was beëindigd. Maar, zei de Hoge Raad, juist daarom is naar evenredigheid een ontslagvergoeding verschuldigd. Die vergoeding is bedoeld als compensatie en om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. Een werknemer die door omstandigheden gedwongen minder moet gaan werken, moet daarvan ook gebruik kunnen maken en heeft daar recht op. En dat kan ook het geval zijn als de eigen functie van een werknemer vervalt en de werknemer wordt herplaatst in een parttime functie. Het moet gaan om substantiële (minimaal 20%) en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer.

De docente ontving alsnog een gedeeltelijke ontslagvergoeding.

Hoge Raad 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617