Geen stilzwijgende verlenging contracten

3 januari 2010

Momenteel zoeken de verzekeringsmaatschappijen de publiciteit met de nieuwe regelgeving ten aanzien van de looptijd van de verzekeringen. De maatschappijen laten weten dat de bij hen afgesloten verzekeringen niet meer stilzwijgend, dus niet meer automatisch verlengd zullen worden. Iedere nu lopende verzekering wordt aan het einde van dit jaar omgezet in een verzekering voor onbepaalde tijd en is vanaf 1 januari 2011 maandelijks opzegbaar.

Dit alles ten faveure van de verzekeringnemer, die er aldus gerust op kan zijn dat hij niet zonder meer vast zit aan een nieuwe looptijd van een verzekering met de daaraan gekoppelde premiebetaling, omdat hij vergeten was tijdig de verzekering op te zeggen.

Deze ruimhartige toezegging van de verzekeringsmaatschappijen vloeit voort uit de nieuwe wettelijke regeling die pas ingaat op 1 januari 2011, maar die uiteraard van invloed is op de nu lopende contracten. Die regeling houdt in grote lijnen het volgende in:

  • een stilzwijgende verlenging of vernieuwing van een contract met meer dan drie maanden is niet toegestaan, behalve als het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd;
  • contracten die langer lopen dan een jaar (dus bijvoorbeeld onbepaalde tijd) moeten maandelijks opzegbaar zijn;
  • opzegtermijnen van langer dan één jaar zijn niet toegestaan;
  • de eis dat aangetekend moet worden opgezegd is niet toegestaan, op dezelfde wijze waarop het contract is aangegaan kan het contract worden opgezegd.

Deze nieuwe regels gelden dus niet alleen voor verzekeringsmaatschappijen, maar evengoed voor bijvoorbeeld boekenclubs, sportscholen en telefoon- en internetcontracten.