Geen verklaring van geen bezwaar meer

30 mei 2011

Was het voorheen niet mogelijk een BV of een NV op te richten of statuten daarvan te wijzigen zonder dat het Ministerie van Justitie zich had uitgelaten over de achtergrond van de oprichter of aanvrager en de zogenaamde verklaring van geen bezwaar had verstrekt ….. per 1 juli 2011 is geen verklaring van geen bezwaar meer nodig.

Het Ministerie gaat met ingang van die datum een ander controle systeem hanteren. Er wordt niet meer preventief gecontroleerd, maar doorlopend. Het Ministerie zal daarbij onder meer gebruik maken van de bij de overheid bekende elektronische informatie, zoals het handelsregister, en zal gedurende de levensduur van een rechtspersoon de toezicht uitoefenen die voorheen vooraf plaats vond.

Daarnaast zullen naast de BV’s en de NVs ook de andere rechtspersonen zoals verenigingen en stichtingen ook worden onderworpen aan de doorlopende controle van de overheid.