Gemeente krijgt preventief middel

9 juli 2011

Er is per 1 juli 2011 een nieuwe wet in werking getreden die van belang is voor de verenigingen van eigenaren. De wet richt zich op het activeren van een slapende vereniging van eigenaren die geen jaarlijkse vergadering houdt, onderverzekerd is voor opstal, niet op regelmatige basis financiële bijdragen incasseert voor de gemeenschappelijke kosten of geen reservefonds heeft.

De nieuwe wet maakt het voor gemeenten mogelijk een machtiging van de kantonrechter te krijgen om zich in de vergadering van een vereniging van eigenaren te mengen. De gemeente kan de vergadering organiseren, het woord voeren en voorstellen doen die betrekking hebben op het onderhoud van het gebouw.

Daarmee beoogt de nieuwe gemeenten in staat te stellen om met de vereniging van eigenaren in gesprek te komen en zo nodig (preventief) aanvullende eisen te stellen aan de onderhoudsplannen voordat bestuursrechtelijk ingrijpen nodig wordt.