Griffierecht te laat betaald: beurt voorbij?

11 mei 2018

Rechtszaken kosten geld. Niet alleen advocaten, maar ook de rechtbank zelf moeten worden betaald, het zogenaamde griffierecht. Als dat niet op tijd geschiedt, kan je beurt voorbij zijn.

De 62-jarige man, geboren in Rwanda, verblijft sinds 1999 in Nederland. In september 2006 had hij het Nederlanderschap verkregen, maar dat werd op enig moment ingetrokken. Er zouden ernstige vermoedens zijn dat de man betrokken was bij de genocide in Rwanda in 1994. De man had daarover bij zijn toelating niets vermeld, terwijl hij wist dat dit van groot belang was. De man heeft bezwaar gemaakt tegen het intrekken van zijn Nederlanderschap, maar dat werd ongegrond verklaard. De man wilde in beroep gaan en vroeg de rechter om een tijdelijke maatregel. De rechter besliste dat de man zijn Nederlanderschap, in afwachting van de behandeling van de beroepszaak, mocht houden.

Voor de beroepszaak moest de advocaat van de man op tijd het griffierecht betalen. De rechtbank stuurde een nota die binnen 4 weken betaald moest zijn. De nota vermeldde tevens dat als het griffierecht niet tijdig betaald zou zijn, de rechtbank de zaak niet inhoudelijk zal behandelen. Omdat betaling uitbleef stuurde de rechtbank een aangetekende herinnering. De advocaat kreeg nogmaals 4 weken, maar betaalde weer niet. Pas na de derde brief, werd er betaald.

De advocaat betwistte niet dat hij te laat was, maar hij stelde dat de tweede (aangetekende) herinnering nooit bij hem was aangekomen. Een medewerker van een ander bedrijf zou de brief hebben aangenomen en ervoor getekend, maar nooit hebben afgeleverd.

De rechtbank oordeelde dat (volgens de wet) een beroep niet-ontvankelijk is als het griffierecht te laat wordt betaald. Als de advocaat kan aantonen dat dit buiten zijn schuld om is gebeurd, kan er een uitzondering worden gemaakt. Dat is hier niet het geval. PostNL had de brief op het juiste adres bezorgd. Dat de bezorging van de post vervolgens áchter de voordeur niet op juiste manier was geregeld, komt voor rekening en risico van de advocaat. De advocaat wordt geacht op de hoogte te zijn van het belang van tijdige kennisname van gerechtelijke stukken.

De zaak wordt dus niet inhoudelijk in behandeling nemen. Dat 62-jarige man kan zijn Nederlanderschap voorgoed kwijt zijn (hij kan nog in hoger beroep).

Rechtbank Oost-Brabant 1 mei 2018,  ECLI:NL:RBOBR:2018:2067