Incassotraject serieus nemen

29 december 2011

Als een huurder de huurpenningen niet (tijdig) betaalt, mag de verhuurder naar de rechter stappen. Maar kiest de verhuurder voor een incassotraject, dan moeten daadwerkelijk pogingen zijn ondernomen om betaling buiten rechte te krijgen.

Een huurder had een betalingsachterstand laten ontstaan en kwam een betalingsregeling overeen. De huurder zou naast de lopende huur wekelijks een extra bedrag betalen. Toen de verhuurder meende dat de betalingsregeling niet stipt werd nagekomen, ging hij over tot dagvaarden. Op dat moment stond er minder dan de maandelijks verschuldigde huur open.

De hoofdsom werd niet betwist door de huurder. Maar de extra kosten wel. De kantonrechter oordeelde dat niet was gebleken dat er daadwerkelijk was getracht tot een oplossing te komen. Het incassotraject was volgens de rechtbank voortijdig afgebroken. Er was immers perspectief op het inlopen van de achterstand, zij het niet op het door de verhuurder gewenste tempo. De gevorderde buitengerechtelijke kosten en de proceskosten werden afgewezen.

Rechtbank Rotterdam 20 december 2011, ECLI:NL:RBROT:2011:BV7067