Is een leverancier een relatie?

12 december 2017

Als werkgever en werknemer niet uitdrukkelijk vooraf afspreken wie er allemaal onder een ‘relatiebeding’ vallen, dient dat beding in het nadeel van de werkgever te worden uitgelegd (als de werkgever ten minste degene is die dat beding wilde opnemen).

Volgens een werkgever overtrad een ex-werkneemster het relatiebeding doordat zij, nadat ze voor zichzelf was begonnen, een product van dezelfde leverancier afnam. Dat zou haar niet zijn toegestaan omdat ze volgens het relatiebeding gedurende een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst geen zakelijke betrekkingen mocht aangaan met (voormalige) relaties van werkgever, tenzij zij daarvoor schriftelijke toestemming had gekregen. Werkgever eiste een boete.

Werkneemster was het er niet mee eens. Volgens haar wordt in het kader van het relatiebeding onder het begrip ‘relatie’ alleen de (voormalige) klanten van de werkgever bedoeld, dus niet een leverancier.

Volgens het hof is in dit geval geen sprake van een overtreding van het relatiebeding: de werkgever had bij het overeenkomen van het beding aan de werkneemster duidelijk moeten maken dat naast (voormalige) klanten ook leveranciers onder het relatiebeding vallen. Dit had werkgever niet gedaan. Het relatiebeding was geen onderwerp van gesprek geweest. Het was voor beiden dus niet duidelijk wat de bedoeling van de ander was. Van een overtreding van het relatiebeding is dan ook geen sprake.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 september 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9376